Τοπογραφικά - Κτηματολόγιο

Εκθέσεις επί ιδιοκτησιακών θεμάτων/ Μελέτες πραγματογνωμοσύνης Πολεοδομικών θεμάτων/ Νομοθετική υποστήριξη

Φωτοερμηνείες/ Ερμηνεία αεροφωτογραφιών

Τοπογραφήσεις / Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων (για δασαρχείο, κτηματολόγιο, πολεοδομία κλπ)

Αποτυπώσεις αστικών/ αγροτικών περιοχών & οικοπέδων

Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής/ Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας/ Πράξεις χαρακτηρισμού ιδιοκτησίας

Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου/ Εντοπισμοί ορίων

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων

Εκτιμήσεις οικοπέδων/ αγροτεμαχίων/ ακινήτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων/ ημιυπαιθρίων